KAINOS » MEDICININĖS PAŽYMOS


Paslaugos pavadinimas
Kaina EUR 
prisirašiusiems 
pacientams
Kaina EUR neprisirašiusiems 
pacientams
Profilaktinis dirbančiųjų sveikatos tikrinimas
15,00
25,00
Pažyma vykstantiems į užsienį
15,00
25,00
Vairuotojų pažyma (A,B gr.)
21,00
31,00
Išrašas iš asmens sveikatos istorijos pacientui pačiam prašant (027/a)
5,00
Neteikiama
Siuntimo forma 027/a perrašymas praradus, sugadinus ar praleidus siuntimo galiojimo terminą
4,00
Neteikiama
Siuntimo į NDNT darbingumo lygiui nustatyti perrašymas praleidus siuntimo galiojimo terminą
5,00
Neteikiama
Traptautinio skiepų paso užpildymas
7,00
Neteikiama